Płatne reklamy są dostępny na naszej stronie internetowej

Miasta Warszawa, Kraków ... Gdynia - 12 stron

Przykłady reklamy Aparaty słuchowe Kraków (przykład)

1. Moduły reklamowe 410x190 - 2 szt, albo jedyn łączny moduł 410x390. Lokalizacja w górnej połowie

2. Moduły reklamowe 140x190 - 2 szt, albo jedyn łączny moduł 140x390. Lokalizacja po lewej stronie pod menu

3. Wybrane informacje w katalogu. Poziom - ekonomiczny. Przykład Amplifon Kraków.
  - Pogrubienie tekstu
  - Odniesienie do strony internetowej firmy
  - Link do mapy.
  Lokalizacja w katalogu nad informacją o firmach, opublikowanych bezpłatnie.

4. Wybrane informacje w katalogu. Poziom - standardowy. Przykład Medi-Vox Kraków.
  - Pogrubienie tekstu
  - Logo firmy
  - Odniesienie do strony internetowej firmy
  - Adres e-meil
  - Link do mapy
  - Odniesienie na osobistą stronę o firmie na naszej stronie internetowej. Przykładem osobistej strony jest Medi-vox (tekst i zdjęcia dostarczone przez klienta, ilość nie jest ograniczona)
  - Można podać 2 telefony na każdy punkt
  Lokalizacja w katalogu nad informacją na temat firm, a nad poziomem ekonom. Na mocy umowy z klientem, mogą być zmiany i uzupełnienia.

Województwa Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie ... Zachodniopomorskie - 16 stron

Przykłady reklamy Aparaty słuchowe Małopolskie (przykład)

1. Moduły reklamowe 410x190 - 2 szt, albo jedyn łączny moduł 410x390. Lokalizacja w górnej połowie

2. Moduły reklamowe 140x190 - 2 szt, albo jedyn łączny moduł 140x390. Lokalizacja po lewej stronie pod menu

3. Wybrane informacje w katalogu. Poziom - ekonomiczny. Przykład Amplifon Nowy Sącz.
  - Pogrubienie tekstu
  - Odniesienie do strony internetowej firmy
  - Link do mapy.
  Lokalizacja w katalogu nad informacją o firmach, opublikowanych bezpłatnie.

4. Wybrane informacje w katalogu. Poziom - standardowy. Przykład Medi-Vox Olkusz.
  - Pogrubienie tekstu
  - Logo firmy
  - Odniesienie do strony internetowej firmy
  - Adres e-meil
  - Link do mapy
  - Odniesienie na osobistą stronę o firmie na naszej stronie internetowej. Przykładem osobistej strony jest Medi-vox (tekst i zdjęcia dostarczone przez klienta, ilość nie jest ograniczona)
  - Można podać 2 telefony na każdy punkt
  Lokalizacja w katalogu nad informacją na temat firm, a nad poziomem ekonom. Na mocy umowy z klientem, mogą być zmiany i uzupełnienia.

5. Wybrane informacje w katalogu. Poziom - elitarny. Przykład Kind Województwo Dolnośląskie
  - Pogrubienie tekstu
  - Logo firmy
  - Odniesienie do strony internetowej firmy
  - Adres e-meil
  - Lista miast i adresów w tym wojewódstwie
  - Linki do map
  - Odniesienie na osobistą stronę o firmie na naszej stronie internetowej.
  - Można podać 2 telefony na każdy punkt
  ! Do reklamodawcy poziomu elit rozmieszczenie informacji po miastach, w tym wojewódstwie jest zadarmo.
  Lokalizacja w katalogu w tabeli w górnej części nad spisem miast. Na mocy umowy z klientem, mogą być zmiany i uzupełnienia.

Strona główna (1), Widex, Siemens ... ReSound (6), Aktualności (1) artykuły (16) - w całości 23 strony

Przykłady reklamy Aparaty słuchowe dla dzieci (przykład)

1. Moduły reklamowe 410x190 - 2 szt, albo jedyn łączny moduł 410x390. Lokalizacja w górnej połowie

2. Moduły reklamowe 140x190 - 2 szt, albo jedyn łączny moduł 140x390. Lokalizacja po lewej stronie pod menu

3. Podstawowe informacje. Przykład Kind Aparaty słuchowe dla dzieci
  - Pogrubienie tekstu
  - Logo firmy
  - Odniesienie do strony internetowej firmy
  - Adres e-meil
  - Lista miast i adresów
  - Linki do map
  - Odniesienie na osobistą stronę o firmie na naszej stronie internetowej.
  - Można podać 2 telefony na każdy punkt
  Lokalizacja nad artykułami. Na mocy umowy z klientem, mogą być zmiany i uzupełnienia.