Aparaty słuchowe refundacja

Aparaty słuchowe refundacja nfzRefundacja i dofinansowanie na zakup aparatów słuchowych

    Od początku 2014 roku przez Ministerstwo zdrowia w Polsce obowiązują nowe zasady refundacji i dofinansowania przy zakupie aparatów słuchowych i urządzeń pomocniczych.

Refundacja i dofinansowanie. Kto może na to liczyć?

   Prawo skorzystać się z dofinansowania może każdy ubezpieczony w NFZ. W praktyce stosuje się do wszystkich pracujących, bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędzie pracy, osob, które mają własny biznes lub nie zatrudnionych, które płacą składki samodzielnie, a także studenci.

   Dla dzieci i osób, które nie ukończyły 26 roku życia, kompensacja przy zakupie aparatu słuchowego dostępna co 3 lata. Przy zakupie pomocniczych aparatów słuchowych, np. systemów FM, refundacja wypłacana jest raz na 5 lat.

 Dla dzieci i osób, które nie ukończyły 26 roku życia, refundacja przysługuje w przypadku, gdy poziom utraty słuchu przekracza 30 Db.

   Dla pozostałych kategorii obywateli kompensacja przy zakupie aparatu słuchowego dostępna raz na 5 lat, w przypadku, gdy poziom utraty słuchu przekracza 40 Db.

W celu uzyskania refundacji od NFZ należy wykonać następujące kroki:

1. Odwiedzić lekarza rodzinnego i uzyskać od niego skierowanie na audiogram i kierunek do ENT lekarza;

2. Zrobić audiogram w specjalnym gabinecie;

3. Z wynikami audiogramu odwiedzić ENT lekarza i pobierz wniosek o konieczności protezy słuchu;

4. Za pomocą e-mail wyślij zapytanie do NFZ z wnioskiem znalezienia ENT lekarza i wynikiem audiogramu;

5. Po otrzymaniu wiadomości e-mail odpowiedzi o przyznaniu finansowania, zwrócić się do firmy, która oferuje aparaty słuchowe, i zawrzeć umowę z NFZ.

   Rozpatrzenie wniosku i płatność w terminie określonym w umowie (zazwyczaj w ciągu miesiąca).

W jakiej wysokości przysługują refundację i dofinansowanie na zakup aparatów słuchowych?

NFZ w przypadku zakupu sprzętu związanego z utratą słuchu oferuje następujące refundacji i dofinansowanie:

1. Dla aparatów słuchowych z przewodnością powietrza:
- przy zakupie aparatu słuchowego dla dzieci i osób, które nie ukończyły 26 roku życia, refundacja wynosi 100% kwoty nie przekraczającej 2000 zł i 60 zł na zakup indywidualnej wkładki;
- dla dorosłych refundacja wynosi 70% kwoty nie przekraczającej 1000 zł i 50 zł na zakup indywidualnej wkładki;
- dla kombatantów i osób represjonowanych (przy dostarczaniu odpowiednich dokumentów), refundacja wynosi 100% kwoty nie przekraczającej 1000 zł i 50 zł na zakup indywidualnej wkładki;

2. Dla aparatów słuchowych z kostną przewodnością:
- przy zakupie aparatu słuchowego dla dzieci i osób, które nie ukończyły 26 roku życia, refundacja wynosi 100% kwoty nie przekraczającej 1800 zł;
- dla dorosłych refundacja wynosi 70% kwoty nie przekraczającej 1800 zł;
- dla kombatantów i osób represjonowanych (przy dostarczaniu odpowiednich dokumentów) osób refundacja wynosi 100% kwoty nie przekraczającej 1800 zł;

3. Dla pomocniczych systemów FM:
- dla dzieci i osób, które nie ukończyły 26 roku życia, refundacja wynosi 100% kwoty nie przekraczającej 2750 zł.

   Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku konieczności zakupu dwóch aparatów słuchowych (na oba ucha) refundacja wypłacana jest również w rozmiarach podanych powyżej.

   W innych przypadkach, aby uzyskać refundacje można wystąpić do PFRON (Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych).